tr

Yemek Yardımı İstisnası ile İlgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

338

11 Kasım 2022 Tarihli ve 32010 Sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 9/11/2022 tarihli R.G’de yayımlanan bu değişiklikle; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara çalışılan günlere ait yapılan bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan ödemeler 1/12/2022 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulmuştur.

Diğer taraftan, nakit yemek yardımlarında günlük asgari ücretin %6’sı kadarı (Günlük asgari ücret tutarı 215,70 TL’dir, %6’sı 12,94 TL olmaktadır.) prime esas kazanç matrahından istisna edilebilmektedir.

Bu Yönetmelikle, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları” başlıklı 97 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan (a) bendi 1/12/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Eski düzeneleme: Yeni düzenleme:
a) Yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin % 6’sınınyemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, “a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,”

Yapılan düzenlemeyle, sigorta primine esas kazanç yemek bedeli istisna oranını (şuanda günlük asgari ücretin % 6’sı) belirleme yetkisi 01.12.2022 tarihinden geçerli olmak üzere SGK Yönetim Kuruluna verilmiştir.

Bu durumda, şayet SGK Yönetim Kurulunca, Gelir Vergisi Kanunu’ ndaki 51 TL’lik istisna tutarına uygun şekilde belirleme yapılırsa; işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, 51 Türk lirasını aşmayan kısmı prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

 

Whatsapp
Muhasebecim Ankara
Muhasebecim Ankara
Merhaba. Muhasebecim Ankara' yı tercih ettiğiniz için teşekkürler.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?